Jsou všude. Nikdo neví, kde se vzaly. Pokoušejí se nám namluvit, že zůstávají za traktory, ale kdo ví, jak to je…?

Strippeři byli podle legend vysocí cca  150 cm. Jejich domovem byly meze, ale potravu nacházeli výhradně na obdělaných polích. Ač neviditelní, zanechávali po sobě jasně patrnou stopu – pruh. Tedy pruhy v obilí. Spolehlivým prostředkem pro odehnání Strippera pak byl silný hluk, spojený s vibracemi ve spodních částech zvukového spektra. Toho údajně využívali rolníci. (Nikdy ale nebyl proveden výzkum, který by tuto teorii zpřesnil!)

 Vyděděnci legend

Skalní Tolkienovští fanoušci hlasitě odmítají jakoukoliv podobnost postavy hobita s postavou domestikovaného strippera. Upírské komunity malou, nenápadnou postavičku, pohybující se za dne výhradně v zemědělských oblastech, rovněž do svého středu nechtějí přijmout. Archetypální zařazení zcela chybí.

Stripper zkrátka z neznámých důvodů zůstává na okraji zájmu všech divnoskupin. Od jeho práce navíc trvale odpoutávají pozornost mimozemské civilizace a agenti západních mocností, zanechávající v obilí matoucí obrazce.  Proč?

 S obranou přišli Češi

Málokdo ví, že traktory původně vznikly jako obrněný prostředek proti Stripperům. Zanechávaly širší stopu než samotný stripper a měly mu tím nahnat strach. Kombinace skleněné kukaně pro traktoristu a hlučícího podvozku pak zajišťovala bezpečnost traktoristy po celou dobu jeho pobytu na poli.
Autorem prvního parního traktoru byli Češi, Američané se pak postarali o první traktor se spalovacím motorem, předchůdce současných traktorů.

Díky traktorům se ztrácelo méně a méně zemědělců. Legenda ztratila na atraktivitě a zcela ji přebily novodobé strašidelné historky. Pruhy v obilí ale nacházíme stále. Některé samozřejmě mohou vznikat od traktorů přirozeného nepřítele Strippera), ale nejsou to zdaleka všechny.

Strippeři údajně stále obývají okraje polí. Žijí v komunitách. Existují dokonce teorie o pozdemních buňkách, ve kterých připravují invazi.

Konečně seriozní výzkum!

Právě proto, že první traktor vznikl na českém území, rozhodla se skupina dobrovolníků rozluštit odvěkou záhadu a potvrdit/vyvrátit teorie o vzniku pruhů v obilí na skutečně seriozní bázi. Vyzýváme tímto veřejnost, aby nám se zmapováním aktuálního stavu pruhů v obilí pomohla. Uvítáme rovněž spolupráci dobrovolníků ze zahraničí, protože máme nepřímé důkazy, že s podobně nejasnou situací se potýkají i další lokality.

Použité zdroje: Sykypedia, World of Mouse